Speleoklub Warmińsko - Mazurski "SPELEON"

Speleoklub Warmińsko-Mazurski SPELEON jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zainteresowane poznawaniem jaskiń poprzez działalność turystyczno-krajoznawczą, sportową, eksploracyjną i naukową. Celem stowarzyszenia jest szeroko pojęte poznawanie jaskiń, rejonów krasowych oraz gór, również innych rejonów turystycznych w Polsce i na świecie, a także popularyzacja wiedzy o jaskiniach, górach i alpinizmie, propagowanie zarówno kultury uprawiania turystyki, jak też zasad ochrony środowiska naturalnego.

W marcu 2009 r. powstała nowa strona Stowarzyszenia i dostępna jest pod adresem: www.speleon.nidzica.pl

speleon b