Serdeczne podziękowania za współpracę oraz mecenat kulturalny nad wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przez NOK

!!!Zapraszamy do współpracy!!!

Sponsorom zapewniamy:

Promocja i reklama w formie wizualnej (banery, plansze, loga) rozmieszczone na terenie realizacji imprezy; wsparcie techniczne i organizacyjne przy realizacji bezpośredniego udziału sponsora w imprezie (wystawiennictwo, promocja, punkty konsultacji); informacja o Firmie w zapowiedziach zawartych w programie imprezy; umieszczenie Logo Firmy na materiałach promujących imprezę; umieszczenie informacji o Firmie w mediach lokalnych; 5 zaproszeń na imprezy kulturalne NOK; umieszczenie informacji o sponsorze oraz loga sponsora na stronie internetowej Nidzickiego Ośrodka Kultury – www.nok.nidzica.pl
W zależności od zakresu współpracy ze sponsorem, oferujemy zniżki na kompleksową obsługę imprez promocyjnych (festyny, koncerty itp): wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia.